Barn som far illa

Känner du dig osäker om vad en anmälan kommer att innebära för dig eller för barnet och dess familj kan du först få information av Socialtjänsten om hur vi arbetar efter att en anmälan har inkommit till Socialtjänsten.

Du kan också få råd och stöd om du med den information du har idag skall eller bör göra en anmälan eller ej.

Du har rätt att vara anonym och då är det viktigt att du inte uppger ditt namn i telefonen.

Vid en anmälan kommer du att bli ombedd att berätta:

  • Vilket barn/ungdom du är orolig för
  • Vilken/vilka händelser du kopplar till din oro
  • Hur länge har din oro funnits
  • Hur kan vi komma i kontakt med barnet/ungdomen och dess familj

Om du däremot har fått din information om barnet genom ditt arbete med barn så har du en absolut anmälningsskyldighet enligt 14 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Då har du inte heller valet att vara anonym.

Du kan kontakta Socialtjänsten för rådgivning om du känner dig osäker, barnet/ungdomen måste vara anonymt vid rådfrågning.

Vänd dig till socialsekreterare inom kommunen.

De nås lättast mån, tis, tors och fre 8:30-9:30 via vxl 0934-140 00.
Eller vänd dig till Individ och familjeomsorgschef 0934-140 16
Även socialtjänstens reception kan vara behjälplig 0934-140 42

Blankett för orosanmälan

Blankett för nedladdning hittar du under “Dokument”. Blanketten skickas till:
Socialtjänsten
Storgatan 13
91581 Robertsfors

Kontaktperson

Socialsekreterarna
De nås lättast mån, tis, tors och fre 8:30-9:30 via växeln.
Telefon: 0934-140 00.

Individ och familjeomsorgschef
Telefon: 0934-140 16

Socialtjänstens reception
Telefon: 0934-140 42