FIFA Öppenvård

FIFA är ett öppenvårdsteam som jobbar med familjer med barn och unga i åldern 0-18 år i Robertsfors kommun. FIFA arbetar på uppdrag av privatpersoner, familjecentral (via samverkan) och socialtjänst. Vi som jobbar i öppenvårdsteamet är socionomer och anställda av socialtjänstens Individ- och familjeomsorg.

FIFA erbjuder

Vägledande samtal (1-5 träffar) är enskilda samtal med föräldrar och/eller barn/ungdom utan beslut från socialtjänsten. Samtalen kan handla om föräldrarollen, regler, rutiner, kommunikation i familjen, begynnande normbrytande beteende m.m. Arbetet sker genom att motivera, stötta och ge råd. Om fortsättning på insats önskas efter 5 träffar kan ansökan förmedlas till socialsekreterare som utreder och fattar beslut.

Strukturerad öppenvårdsinsats efter beslut från socialtjänsten, för mer omfattande stöd.

Samverkan på  familjecentralen där vi deltar i samverkansträffar runt barn och ungdomar som finns i skola eller förskola i Robertsfors kommun. På familjecentralen samverkar hälsocentral, skola och socialtjänst (FIFA) i ett arbete tillsammans med familjen via HLT (Hälsa, Lärande och Trygghet). Läs mer om HLT i HLT-broschyren som finns för nedladdning till höger.

Alla insatser är kostnadsfria och frivilliga. Vi arbetar under sekretess.

Det går att kontakta oss via mail, telefon eller sms, för mer information eller för att boka tid.

Kontaktperson

Erica Hjelte
070-377 43 02
fifa@robertsfors.se

Josefin Dahlgren
070-555 28 56
fifa@robertsfors.se