FamiljeCentralen i Robertsfors kommun 0-18 år

Familjecentralens uppgift är att vara en mötesplats för barn och ungdomar och deras föräldrar i Robertsfors kommun, samt att på ett och samma ställe erbjuda olika professionella tjänster.

 Verksamheten vilar på tre ben, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Region Västerbotten. Här samverkar barnmorska, distriktssköterska, kurator, psykolog, förskollärare och familjesocionom tillsammans kring barnfamiljen. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa.

 • En verksamhet med helhetssyn, fokus på barn/ ungdomars och föräldrars hälsa och välbefinnande
 • En positiv och trygg mötesplats för familjer med barn upp till 18 år
 • Ett forum där du kan få information, kunskap, råd och stöd
 • Målsättning är att genom stöd till föräldrar skapa förutsättningar för barn  och ungdomar att få trygga och harmoniska uppväxtförhållanden.
 • Hälsa, lärande och trygghetsmöte (HLT) – samverkan för tidigt stöd till barn och deras föräldrar: Barn 0-18 år och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT, som är en samverkan mellan för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst/FIFA, hälsocentral och Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård (BHV). Läs mer i HLT- broschyr.

Till Familjecentralen kan ungdomar och föräldrar vända sig för att få råd och stöd som rör:

 • skolan
 • relationer
 • familjen
 • alkohol och droger
 • kroppen
 • stress, oro och svårigheter

Föräldragrupper med spädbarnsmassage erbjuds till alla föräldrar.
Familjecentralens verksamhet bygger på frivillighet och är gratis.

Vi finns även på facebook! Familjecentralen Robertsfors.

Kontaktperson

Besöksadress:
Fabriksvägen 3 (vid hälsocentralen)
Tel: 070-558 03 15