Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Socialtjänst/FIFA

På FamiljeCentralen finns två familjesocionomer som jobbar på FIFA öppenvård (Familjer I FörändringsArbete). FIFA öppenvård erbjuder stöd till familjer med barn och unga i åldern 0-18 år i Robertsfors kommun. De erbjuder enskilda samtal som kan handla om föräldrarollen, gränssättning, kommunikation i familjen mm. Ni kan få insats av FIFA utan föregående behovsprövning och beslut. Samtalen är kostnadsfria och sker utan dokumentation.

För mer information klicka här: FIFA öppenvård