Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Ungdomsmottagning

Ungdomshälsan i Umeå

Ibland är det svårt att veta vart man ska vända sig med sina frågor och bekymmer. Det är det vi på Ungdomshälsan är till för. Vi har samlat all hjälp under samma tak. Här samarbetar personer från olika instanser för att tillsammans underlätta för dig som behöver råd gällande relationer, studier, arbete, hälsofrågor, försörjning, droger och/eller psykisk ohälsa. För mer information och kontaktuppgifter besök hemsidan för UMO – Ungdomshälsan Umeå

Kontakt/tidsbokning Ungdomshälsan i Umeå:
Tel.nr. 090-785 91 52