Syn och hörselinstruktörer

Syn och hörselinstruktörerna ger hjälp till självhjälp. Arbetet går ut på att motivera och informera så att vi tillsammans hittar den bästa rehabiliteringen för dig.

Det kan innebära

  • träna hjälpmedel som du lånat av syn- och hörselcentralen i erat hem, samt hjälpa till med skötsel av din hörapparat.
  • informera om kommunal service t.ex. bibliotek, talböcker, hemtjänst mm.
  • hjälpa till med olika kontakter gällande syn och hörsel

Vi kan också ge råd och tips till anhöriga och närstående samt personal.

Kontaktperson

Hörselombud
Gerd Burlin
Telefon: 0934-109 41 (alla dagar)

Syn och hörselombud
Ingrid Jonsson
Telefon: 0934-143 25 (säkrast onsdagar 8-9)