Hemsjukvård

Du som har långvariga behov av hälso-och sjukvård och inte kan uppsöka hälsocentralen kan få hälso-och sjukvård i ditt hem.

För att få ta del av hemsjukvård krävs att du eller någon i din närhet, tillsammans med din hälsocentral kontaktar kommunens hemsjukvård för att göra en samordnad individuell planering. Vid den planeringen tydliggörs vad som är respektive huvudmansansvar, samt vad som är ditt eget ansvar.

Kommunen har också ansvar för den rehabilitering och habilitering som utförs i hemmet, inklusive förskrivning av hjälpmedel och intyg om bostadsanpassning.

Hemsjukvårdsteam

Kommunens hemsjukvård består av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som svarar för hälso-och sjukvården. Hemsjukvården har ett nära samarbete med hemtjänsten.

Distriktssköterska/sjuksköterska

Sjuksköterskan svarar för att ge dig vård samt bedöma och planera din egenvård. En viktig uppgift är att tillsammans med dig arbeta förebyggande rehabiliterande så att du får en så god hälsa som möjligt. Som patient ska du i så hög grad som möjligt få hälso-och sjukvård av den sjuksköterska som är din fasta vårdkontakt.

Är du inskriven i den kommunala hemsjukvården och vill tala med din sjuksköterska kan du under dagtid ringa:

Distriktsköterska, sjuksköterska  Mån- fre. 08.15-08.45  telefon. 0934-143 07

Under kväll, helg och natt kan du nå en sjuksköterska via det telefonnummer som du fått av kommunens sjuksköterska.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar de förmågor som du önskar och har behov av för att klara ditt vardagliga liv. Hjälpmedel och förändringar i hemmiljön kan öka förutsättningarna för rehabilitering och ett självständigt liv. Det handlar om att du ska kunna klä dig, förflytta dig och sköta dina vardagliga rutiner i hemmet.

Arbetsterapeut  Må- fre. 08.30 -9.00  telefon. 0934-143 08

Fysioterapeut

Fysioterapeuten svarar för bedömning, anpassad träning, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel, till exempel rollatorer. Träningen ska leda till att bibehålla , förbättra eller återfå de fysiska funktioner som behövs i vardagen.

Fysioterapeut, Rehab assistent   Må -fre. 08.30-09.00telefon 0934-143 08

Avgift för hälso-och sjukvårdsinsatser i hemmet

Det utgår en avgift för besök av kommunens hälso-och sjukvårdspersonal. Avgiften räknas ihop med avgift för hemtjänst och maxtaxa gäller.

De hjälpmedel som föreskrivs av en arbetsterapeut eller fysioterapeut får du oftast hyra kostnadsfritt. Vissa hjälpmedel har en självkostnadsavgift.

https://www.robertsfors.se/omsorg-hjälp/avgifter-for-socialnamndens-ansvaromrade

Kontaktperson

Kontaktperson
Enhetschef Hälso-och sjukvårdsenheten
Lena Andersson
Telefon: 0934-142 68
lena.andersson@robertsfors.se