Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS

Ansvaret innebär bland annat

  • Se till att bestämmelser och regler är kända och följs
  • Göra kvalitetsmätningar och upprätta kvalitetssystem
  • Upprätta riktlinjer och förfaringssätt inom olika områden
  • Bestämmelser om läkemedelshanteringen
  • Ansvara för delegeringar för hälso- och sjukvårdsuppgifter sker på ett säkert och rätt sätt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Robertsfors kommun är Ingela Lundberg Tfn: 0934-140 41

Kontaktperson

MAS/ Utvecklingsledare
Åsa Bygdeson
0934-140 41
asa.bygdeson@robertsfors.se