Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS

Ansvaret innebär bland annat

  • Se till att bestämmelser och regler är kända och följs
  • Göra kvalitetsmätningar och upprätta kvalitetssystem
  • Upprätta riktlinjer och förfaringssätt inom olika områden
  • Bestämmelser om läkemedelshanteringen
  • Ansvara för delegeringar för hälso- och sjukvårdsuppgifter sker på ett säkert och rätt sätt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Robertsfors kommun är Ingela Lundberg Tfn: 0934-140 41

Kontaktperson

MAS/ Utvecklingsledare
Åsa Bygdeson
0934-140 41
asa.bygdeson@robertsfors.se