Trygghetslarm

Ansökan

Ansökan om trygghetslarm görs hos biståndshandläggare.

Mer information

För närmare information om avgift och kostnader kontakta avgiftshandläggare på: 0934-140 34.

Kontaktperson

Avgiftshandläggare

Carola Pettersson

0934-140 34

carola.pettersson@robertsfors.se

Biståndshandläggarnas telefontid vardagar mellan 8:30-9:30

0934-140 93

0934-141 30

0934-142 81