Vid kris

Om det är brådskande ring 112

112 är det prioriterade numret för att snabbt få hjälp av:

 • Räddningstjänst
 • Ambulans
 • Polis
 • Sjöräddning
 • Flygräddning
 • Fjällräddning
 • Giftinformation
 • Narkotikatipset
 • Jourhavande präst
 • Socialjour

Du kan alltid ringa 112 från din mobiltelefon även om ditt kontaktkort har slut på pengar. Det fungerar även att ringa 112 utan SIM-kort.

Om det inte är lika bråttom

Om du vill ha kontakt med polisen eller sjukvårdsupplysningen, men inte är i ett lika akut läge så skall du använda dessa nummer.

Polisen: 114 14

Sjukvårdsrådgivningen: 1177

Om du bara vill ha information om något som har inträffat i eller lämna information om en pågående händelse. Kan man ringa 113 13

Du kan också gå in på myndigheternas gemensamma webbplats för Krisinformation där du alltid kan få relevant information: Krisinformation.se

Krisinformation.se finns också på Twitter som @Krisinformation och på Facebook.

Kommunens informationskanaler

Vid en allvarlig eller extraordinär händelse så kommer kommunen i första hand att att informera via dessa kanaler:

 • Kommunens hemsida
 • Kommunens Facebooksida
 • Lokal radio
 • Lokal TV

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

VMA används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Det är den ansvarige räddningsledaren inom räddningstjänsten som bestämmer om och när allmänheten ska varnas. Det kan vara exempelvis vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Det finns två nivåer på meddelanden: varning och information

 • Varningsmeddelande sänds omedelbart – när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön.
 • Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön.

I Robertsfors finns inga VMA-sirener för utomhusalarmering, men ett VMA- meddelande sänds även i de här radio- och Tv-kanalerna:

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

SVT:s Text-TV sidan 100 anger när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Från 1 september 2014 kompletteras systemet med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli uppringd och få varning i form av ett röstmeddelande. Det gäller via fast telefoni, om du har ett fast nummer kopplat till din mobiltelefon samt via IP-telefoner som är registrerade på en adress.

Läs mer om planerna för VMA via mobiltelefon på:
www.msb.se/vma
www.sosalarm.se/Nytt-system-for-VMA