Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv trafikform, som efter behovsprövning får användas av personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är
kortvarig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst beviljas inte på grund av att:

  • det saknas kollektivtrafik där du bor, eller att turtätheten är dålig
  • du inte kan köra bil eller saknar bil
  • du har svårigheter att ta dig till ett specifikt resmål
  • du är ovan att använda kollektivtrafiken eller att tiderna inte passar
  • du har svårt att göra inköp eller bära
  • du har ett tillfälligt funktionshinder som beräknas vara mindre än 3 månader.

Att ansöka om färdtjänst

Du kan bara ansöka om färdtjänst i den kommun du är folkbokförd i. Förutsättningarna för färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst (extern-länk-lagen-om-färdtjänst). Som komplement till färdtjänstlagen utfärdar kommunen riktlinjer för färdtjänsten. Dessa hittar du till höger på den här sidan.

Färdtjänst prövas efter ditt behov och är till för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa i allmänna kommunikationer. Din funktionsnedsättning måste vara varaktig. Bifoga gärna ett aktuellt medicinskt utlåtande till din ansökan.

Du måste själv hålla reda på när ditt färdtjänsttillstånd går ut. Om din funktionsnedsättning kvarstår kan du ansöka om ett nytt tillstånd cirka en månad före utgångsdatum. Det är ditt egna ansvar att göra detta.

Resa i annan kommun

Färdtjänstberättigad som avser att använda sig av färdtjänst vid vistelse i annan kommun, ska kontakta färdtjänsthandläggaren för att få biljett. Egenavgift är 10kr/km dock lägst 50kr.

Avgift

Egenavgiftens storlek bestäms av resans längd. Avgiften för färdtjänstresa är i enlighet med prislistan för Länstrafikens bussar i Västerbottens län med ett påslag på 25 kronor per enkelresa. Minsta avgift för färdtjänstresa är för 50 kronor. Prislista för länstrafikens bussar hittar du på www.tabussen.nu

Egenavgiften för resor till kommunens dagverksamheter (Dagverksamheten Måsen, trivselklubben, träffpunkter) är 25 kr/enkelresa.

Vid samåkning mellan två eller flera resenärer för resa 0-7 km betalar var och en 25 kr per enkelresa.

Kontaktperson

Telefontid måndag-onsdag: 08:30-11:30

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Jonsson

0934-141 06

anna.m.jonsson@robertsfors.se