Flygbild på vinterväg i snöig skog. en bil kör ensam på vägen.

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad form av kollektivtrafik som finns till för dig som har särskilda behov och inte klarar att resa med bussar och tåg.

 Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra men resorna sker i personbil eller fordon med rullstolsplats. Precis som i den övriga kollektivtrafiken kan resan ta längre tid än om du reser med eget fordon.

Du måste ha ett tillstånd för att få åka med färdtjänst och det söker du hos kommunen. För att bli beviljad tillståndet ska du ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Din funktions­nedsättning ska inte vara kortvarig.

Följande punkter räknas inte som anledningar till att få färdtjänsttillstånd:

  • det saknas kollektivtrafik där du bor, eller att turtätheten är dålig
  • du inte kan köra bil eller saknar bil
  • du har svårigheter att ta dig till ett specifikt resmål
  • du är ovan att använda kollektivtrafiken eller att tiderna inte passar
  • du har svårt att göra inköp eller bära
  • du har ett tillfälligt funktionshinder som beräknas vara mindre än 3 månader.

Att ansöka om färdtjänst

Du kan bara ansöka om färdtjänst i den kommun du är folkbokförd. Förutsättningarna för färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst (extern-länk-lagen-om-färdtjänst). Som komplement till färdtjänstlagen utfärdar kommunen riktlinjer för färdtjänsten. Dessa hittar du till höger på den här sidan.

Färdtjänst prövas efter ditt behov och är till för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa i allmänna kommunikationer. Din funktionsnedsättning måste vara varaktig. Bifoga gärna ett aktuellt medicinskt utlåtande till din ansökan.

Du håller själv reda på när ditt färdtjänsttillstånd går ut. Om din funktionsnedsättning kvarstår kan du ansöka om ett nytt tillstånd cirka en månad före utgångsdatum. Det är ditt eget ansvar att göra detta.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Länk till e-tjänst för ansökan finner du på denna sida. Du kan även ladda ner en blankett för utskrift, fylla i och skicka in till handläggare (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).  Ansökningsblankett för utskrift hittar du under “Dokument”. Ansök i god tid! Handläggningstiden kan vara upp emot 15 arbetsdagar.

Avgift

Egenavgiftens storlek bestäms av resans längd. Avgiften för färdtjänstresa är i enlighet med prislistan för Länstrafikens bussar i Västerbottens län med ett påslag på 25 kronor per enkelresa. Minsta avgift för färdtjänstresa är för 50 kronor. Prislista för länstrafikens bussar hittar du på www.tabussen.nu

Egenavgiften för resor till kommunens dagverksamheter (Dagverksamheten Måsen, trivselklubben, träffpunkter) är 25 kr/enkelresa.

Vid samåkning mellan två eller flera resenärer för resa 0-7 km betalar var och en 25 kr per enkelresa.

Resa i annan kommun

Färdtjänstberättigad som avser att använda sig av färdtjänstresa i annan kommun (RIAK) ska kontakta färdtjänsthandläggaren för att få biljett. Det bör göras minst tio arbetsdagar före avresa så att du hinner få kuponger hemskickade. Egenavgift är 10kr/km dock lägst 50kr.

Maximalt 40 kuponger på ett kalenderår kan användas för resor i annan kommun.

Kontaktperson

Telefontid: måndag-torsdag: 10:00-11:00

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Skoglund

0934-141 06

anna.skoglund@robertsfors.se

Ansökningsblankett skickas till:

Handläggare Färdtjänst
Storgatan 13
915 81 Robertsfors