Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst sex månader. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån. Parkeringstillstånd kan utfärdas till förare eller passagerare. Om du inte själv kör bil kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg. 

För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs att man inte kan lämnas utan tillsyn när föraren parkerar bilen.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

  • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • Under högst 3 timmar på gågata.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där du är folkbokförd. Räkna med en handläggningstid på upp till 15 arbetsdagar. Läkarintyg skall utfärdas på formulär på baksidan av ansökningsblanketten. Formuläret kan kompletteras med de ytterligare dokument utfärdande läkare anser lämpliga för en korrekt bedömning av ansökan.

Kontakta Handläggare för att göra en ansökan (kontaktuppgifter längst ned på sidan).

Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare. Beslutande myndighet i Robertsfors kommun är allmänna utskottet, som också är trafiknämnd i kommunen.

Kontaktperson

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Skoglund

0934-141 06

anna.skoglund@robertsfors.se

Telefontid måndag-onsdag: 08:30-11:30