Stöd med hjälp av digitala lösningar

Att du ska känna dig trygg, delaktig och självständig är viktigt för oss som kommun. På olika sätt vill vi stötta så att livet ska vara så enkelt och bra som möjligt när man behöver vård och omsorg. Ett sätt att uppnå det är via digitala och tekniska lösningar. Med hjälp av olika digitala och tekniska lösningar utvecklar vi den vård och omsorg vi ger.