Utbyggnad av bredband

Ny bredbandsstrategi håller på att utformas. Vid frågor gällande utbyggnad ta kontakt med IT-kontoret för mer information.

Europeiska utvecklingsfonden

Kontaktperson

IT-chef

Kristoffer Hansson

0934-140 09

kristoffer.hansson@robertsfors.se

Projektledare Bredband

Arvid Alm

0934-140 13

arvid.alm@robertsfors.se