Kollektivtrafik

Kollektivtrafik kan vara såväl trafik inom en kommun, som mellan kommuner eller i regioner, mellan olika regioner.

Robertsfors kommun arbetar för att alla ska kunna förflytta sig enkelt, säkert och tryggt samt så miljövänligt som möjligt mellan olika platser. Kollektivtrafik uppmuntras ur miljösynpunkt eftersom det innebär att ett kollektivtrafikfordon ersätter flera bilar och andra fordon.

För aktuella tidtabeller besök Länstrafikens hemsida. Få Länstrafikens trafikinformation via SMS där du får information om eventuella störningar i trafiken.

Hållplatser och väderskydd

Vid skadegörelse, förstörelse eller annan åverkan av gör en anmälan till kollektivtrafiksamordnaren på Samhällsbyggnadskontoret.

Kontaktperson

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Skoglund

0934-141 06

anna.skoglund@robertsfors.se