Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Parkering

Speciella parkeringsbehov

Parkeringsregler

Grundläggande bestämmelser om hur du får stanna och parkera finns i trafikförordningen (1998:1276). Det finns också lokala bestämmelser om parkering som är utmärkta med vägmärke. På Transportstyrelsens webbplats hittar du mer information om parkeringsregler.