Parkering

Speciella parkeringsbehov

Parkeringsregler

Grundläggande bestämmelser om hur du får stanna och parkera finns i trafikförordningen (1998:1276). Det finns också lokala bestämmelser om parkering som är utmärkta med vägmärke. På Transportstyrelsens webbplats hittar du mer information om parkeringsregler.