Transportillstånd

Transport som berör flera kommuner

Om transporten berör mer än en kommun ska ansökan göras via Trafikverkets webbplats.

Kontaktperson

Administratör

0934-140 00

kommun@robertsfors.se

Samhällsbyggnadschef

Torsten Lindqvist

0934-141 04

torsten.lindqvist@robertsfors.se